Burial of Rachel

Book Title: Mosaize historie der Hebreeuwse kerke : zoo als dezelve was in de stam-huyzen der H. Vaderen des Ouden Verbonds, voor en onder de belofte : en in alle die plegtelijke toebereydzelen van het dienstbaar Ierusalem ... : uyt d'aller oudste geheugnissen der Hebreen, Kaldeen, Zabeen, Egyptenaaren ... en Romeynen opgehelderd, en doorgans met veel naauwkeurige printverbeeldingen gestofferd ...

Author: Goeree, Willem, 1635-1711

Image Title: Burial of Rachel

Scripture Reference:

Description: The top portion of this illustration depicts Jacob burying his wife Rachel on the road to Ephrath. The bottom illustrates Jeremiah’s mention of Rachel weeping for her children.

Click here for additional images available from this book.

Request a high-resolution file (fees apply)

Rights Statement: The online edition of this work in the public domain, i.e., not protected by copyright, has been produced by Pitts Theology Library, Emory University.
Rights Status: No Copyright - United States
Pitts Theology Library provides copyright information as a courtesy and makes no representation about copyright or other legal status of materials in the Digital Image Archive.