Maps of Canaan and the Sinai Peninsula

Book Title: Mosaize historie der Hebreeuwse kerke : zoo als dezelve was in de stam-huyzen der H. Vaderen des Ouden Verbonds, voor en onder de belofte : en in alle die plegtelijke toebereydzelen van het dienstbaar Ierusalem ... : uyt d'aller oudste geheugnissen der Hebreen, Kaldeen, Zabeen, Egyptenaaren ... en Romeynen opgehelderd, en doorgans met veel naauwkeurige printverbeeldingen gestofferd ...

Author: Goeree, Willem, 1635-1711

Image Title: Maps of Canaan and the Sinai Peninsula

Description: Maps of Canaan and the Sinai Peninsula, with their surrounding countries.

Click here for additional images available from this book.

Request a high-resolution file (fees apply)

Rights Statement: The online edition of this work in the public domain, i.e., not protected by copyright, has been produced by Pitts Theology Library, Emory University.
Rights Status: No Copyright - United States
Pitts Theology Library provides copyright information as a courtesy and makes no representation about copyright or other legal status of materials in the Digital Image Archive.