Mbuma-Zending

Mbuma-Zending [No PDF Currently Available]

Book Title: African postcard collection

Author: Not Available

Image Title: Mbuma-Zending

Description: Zuster Coote houdt in haar armen de eerste baby, met operatief ingrijpen geboren. Foto van moeder en kind. enige maanden na de geboorte. Nederlandse Stichting Mbuma-zending Ter ondersteunning van het geestelijke en medische werk in Rhodesia, uitgaande van de Free Presbyterian Church of Scotland. Giften worder gaarne ontvangen op gironummer 12.18.570 ten name van penningmesester Ned. Stichting, Mbuma-zending, Gelddijk 2, Culemborg Aanvragen e.d. voor zendingsbusjes te richten aan H.J. Veenema, Laarderweg 241, Bussum telefoon 02159-3 32 15.

Click here for additional images available from this book.

Request a high-resolution file (fees apply)

Rights Statement: The online edition of this work in the public domain, i.e., not protected by copyright, has been produced by Pitts Theology Library, Emory University.
Rights Status: No Copyright - United States
Pitts Theology Library provides copyright information as a courtesy and makes no representation about copyright or other legal status of materials in the Digital Image Archive.