Book Details

Click here to see images from this book

Call Number: 1704Jose

Title: Alle de werken van Flavius Josephus : behelzende twintig boeken van de Joodsche oudheden, 't verhaal van zyn eygen leeven, de histori van de oorlogen der Jooden tegens de Romeynen, zyne twee boeken tegen Apion, en zyne beschryving van den marteldood der Machabeen. Waarby komt het gezantschap van Philo aan den Keyzer Kaligula / Alles uyt de overzetting van den heer d'Andilly in't Nederduytsch overgebragt door W. Séwel. Nóg zyn daarby gevoegd de vyf boeken van Egesippus [i.e. Josephus] van de Joodsche oorlogen, en de verdelging Jerusalems ...

Author: Josephus, Flavius

Description of piece:

Physical Description: [38], 782 [i.e. 774], [30], 113, [11] p., [14] folded leaves of plates : ill., maps, plans, port. ; 40 cm. (fol.)

Geographical Region:

Time Period: 18th century

Language:

Date Published: 1704

Total Images in Book: 224

Total Images Scanned: 224