Book Details

Click here to see images from this book

Call Number: 1704Luik1

Title: Jezus en de ziel : Een geestelyke spiegel voor 't gemoed : Bestaaende in veertig aangenaame en stichtelyke zinnebeelden : Nevens Het Eeuwige Vaderland en deszelfs vreugde / [Jan Luiken]; in three parts

Author: Luiken, Jan, 1649-1712

Description of piece:

Physical Description: 190, [5], 96-108 p. : ill. (copper engravings) ; 17 cm. (8vo)

Geographical Region: Netherlands--Amsterdam

Time Period: 18th century

Language: Dutch

Date Published: 1704

Total Images in Book: 41

Total Images Scanned: 41