Book Details

Click here to see images from this book

Call Number: 1646BiblC

Title: Het Nieuwe Testament ons salichmaeckers Iesv Christi, mitsgaders d'epistelen : wt het Oude Testament, soo die door 't jaer in den dienst der h. kercke ghelesen worden. / Oversien ende verbetert na den laetsten Roomschen text, door den eerw. H. Henricus van den Leemputte, Licentiaet in de h. Godheyt. Verciert met veel schoone figueren, gesneden door Christoffel van Sichem, voor P.I.P.

Author: Leemputte, Henricus van den, 1588-1657

Description of piece:

Physical Description: 468 [i.e. 442], [6] p. : ill. ; 35 cm. (fol.)

Geographical Region: Belgium--Antwerp

Time Period: 17th century

Language:

Date Published: 1646

Total Images in Book: 438

Total Images Scanned: 438